APSolar Zakelijk

SDE++ subsidie

voor zonnepanelen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds belangrijker. Door middel van regelingen, zoals de SDE++ subsidie, beloont de Nederlandse overheid het opwekken van milieuvriendelijke energie via zonnepanelen dan ook rijkelijk. Naast de Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt de SDE++ subsidie, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, als speciale regeling voor grote projecten. We vertellen u graag meer over de inhoud en de voorwaarden van deze regeling. Laat u zonnepanelen plaatsen door APSolar? We helpen u graag van a tot z, dus ook bij uw vragen over subsidies.

Array

Van SDE+ naar SDE++ in 2020

De verschillende subsidies die het duurzaam opwekken van energie motiveren, zijn al enige tijd bekend. Inmiddels is de bestaande SDE+ subsidie overgegaan in SDE++ (Stimulering Duurzame Engergieproductie en Klimaattransitie).

Wat is de SDE++ subsidie?

In tegenstelling tot de EIA subsidie of KIA regeling is de SDE+ subsidie geen fiscale of directe aftrek op uw investering in zonnepanelen. In het geval van SDE+ ontvangt u een vergoeding voor elke opgewekte kWh. Daarom is de regeling specifiek bedoeld (en extra rendabel) voor grote projecten. Bij het gebruik vanaf ongeveer 500 zonnepanelen komt u in aanmerking voor de SDE+ regeling. Niet alleen met zonnepanelen kunt u gebruikmaken van deze subsidie, hij geldt bijvoorbeeld ook voor energieopwekking door water, biomassa of wind.

Voorwaarden voor de SDE++ regeling

U kunt niet zomaar gebruikmaken van de SDE++ regeling. Zoals genoemd is deze subsidie uitsluitend bedoeld voor grote projecten. Er gelden bepaalde eisen waar u aan moet voldoen:

  • Uw zakelijke aansluiting is groter dan 3×80 Ampère.
  • De geplande installatie is groter dan 15 kWp (15.000 Wattpiek).
  • U bent zelf eigenaar van het dak of u heeft op het moment van de aanvraag toestemming van de eigenaar. Hiervoor is een verklaring nodig.
  • Komen de zonnepanelen niet op een dak? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Bij meer dan 0,5 MWp of 500 kWp moet u een haalbaarheidsstudie kunnen overleggen.
  • Wanneer u SDE++ ontvangt, vervalt uw recht op de EIA-subsidie.
  • Transportindicatie meesturen

Realisatietermijn bij SDE++ subsidie

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie, moeten de investeringen binnen de onderstaande termijnen gerealiseerd zijn:

  • Zon-PV < 1 MWp: 1,5 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp niet-gebouwgebonden systemen: 4 jaar

Meer weten over subsidies en zonnepanelen?

Wilt u meer weten over de SDE++ subsidie of heeft u andere vragen over de verschillende regelingen voor de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen? Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en adviseren u graag. Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen.

Array