APSolar Zakelijk

POP3 subsidie

Voor zonnepanelen

In de voorgaande jaren is er steeds meer energie opgewekt met duurzame en milieuvriendelijke middelen, zoals zonnepanelen. Particulieren en ondernemers denken namelijk vaker aan de opwarming van de aarde en hoe we dit met z’n allen kunnen afremmen. Er bestaan al enkele subsidies en regelingen die het plaatsen van zonnepanelen stimuleren, zoals de ISDE, SDE++, EIA en KIA. Er is ook een subsidie speciaal voor landbouwers die minder vruchtbare grond rendabel kunnen maken: het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De Europese Commissie keurde op 16 februari 2015 het subsidieprogramma goed. De POP3 loopt tot en met 31 december 2022.

APSolar levert al jaren zonnepanelen aan de agrarische sector. We onderscheiden ons van andere leveranciers door onze complete ontzorging. We bieden namelijk een volledig dienstenpakket aan; van adviesgesprek tot installatie. Mocht u vragen hebben over de POP3 of over het plaatsen van zonnepanelen, bel of e-mail dan via de onderstaande buttons.

Array

Wat is de POP3 subsidie?

Het derde Plattenlandsontwikkelingsprogramma geeft vooral jonge landbouwers de kans om minder vruchtbare grond om te zetten in rendabele grond, waardoor ze extra inkomsten genereren. Dit is mogelijk door te investeren in zonnepanelen of andere duurzame bedrijfsmiddelen. Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen, vraagt u de POP3 subsidie aan via uw provincie. De regelingen zijn namelijk verdeeld onder de 12 provincies. Iedere provincie trekt elk jaar weer een ander budget uit voor de POP3.

5 thema’s

De POP3 subsidie is binnen de provincies onderverdeeld in 5 thema’s. Valt u onder een van deze thema’s? Dan komt u in aanmerking voor de POP3. De thema’s zijn:

 • Versterken van concurrentiekracht, verduurzaming en innovatie
 • Landschap en natuur
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • LEADER
 • Jonge landbouwers (Jola)

De eerste 4 thema’s worden in 2021 weer provinciaal opengesteld. Als ze opengesteld zijn, dan is het mogelijk om daar subsidie voor aan te vragen. Kijk voor meer informatie over de openstellingsdata op de POP3 pagina van het RVO. De jonge landbouwers (Jola) subsidie wordt elk jaar landelijk opengesteld, dus in alle provincies op dezelfde datum en tijd.

Subsidie jonge landbouwers

In 2020 stelden alle provincies de Jola subsidie, die onder de POP3 subsidie valt, open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021. Het is nog niet bekend tussen welke data jonge landbouwers zich in 2022 kunnen aanmelden. Er zijn 28 investeringscategorieën waarvoor u de Jola subsidie kunt krijgen. Voor welke categorie u subsidie mag aanvragen, bepaalt de provincie. Een van de categorieën is zonnepanelen en zonnecollectoren. Dat betekent dat landbouwers onder de 41 jaar subsidie kunnen aanvragen voor het laten plaatsen van zonnepanelen op hun agrarische grond. Het subsidiebedrag heeft betrekking op de totaal gemaakte investeringskosten. 30% van die kosten vergoeden de provincie (50%) en de Europese Unie (50%) tot een maximum van € 20.000,-. Het minimale bedrag dat u terug kunt krijgen is € 10.000,-. Kijk op de provinciale website of u in 2022 POP3 subsidie kunt aanvragen voor zonnepanelen in uw provincie.

Voordelen zonnepanelen agrarische sector

Naast de subsidie die u krijgt van de provincie en de Europese Unie heeft het plaatsen van zonnepanelen op uw agrarische grond nog veel meer voordelen. Soms kunt u de grond moeilijk benutten door een te laag waterpeil of omdat hij onvruchtbaar is. Uw grond levert dan weinig tot niets op, maar is wel de perfecte plek om zelf zonnepanelen te laten plaatsen. Wat u ook kunt doen is de grond verhuren, zodat er een zonnepark neergezet kan worden. De voordelen zijn:

 • Onvruchtbare grond wordt winstgevend
 • Duurzame opwekking energie
 • Extra inkomsten
 • Landbouwbedrijf krijgt meer waarde
 • Onderneming gericht op een groene toekomst
 • Weinig onderhoud
 • Duurzaam imago

Heeft u nog vragen over wat zonnepanelen specifiek voor u kunnen betekenen? Neem contact op met APSolar of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Hoe komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de POP3 subsidie voor jonge landbouwers dient u ten eerste 41 jaar of jonger te zijn. Ook moet u werkzaam zijn in de agrarische sector. Het is belangrijk dat u eerst de subsidie aanvraagt voordat u de investering in zonnepanelen doet. Binnen 22 weken na de aanvraag krijgt u van de RVO een brief met de beslissing of u in aanmerking komt of niet. Als u al investeert in zonnepanelen voordat u een beslissing heeft ontvangen, dan is dat op eigen risico.

Voorwaarden POP3 subsidie

Er is een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan de POP3 subsidie. Ze luiden als volgt:

 • U bent het hoofd van een landbouwbedrijf.
 • U heeft zeggenschap over het landbouwbedrijf.
 • Ten tijde van de aanvraag bent u in het bezit van een landbouwbedrijf.
 • Als u investeert in zonnepanelen, mag u daarvan geen energieleverancier worden.
 • De leverancier mag van u nog geen opdracht hebben gekregen.
 • Er moet worden voldaan aan de extra voorwaarden.
 • U mag maar één keer subsidie ontvangen (dit geldt voor alle openstellingen van POP3 voor jonge boeren).

Zijn de voorwaarden niet duidelijk genoeg en heeft u meer informatie of advies nodig? Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van subsidies en helpen u graag verder. Neem gerust contact op.

Array

Andere aantrekkelijke subsidies

De POP3 subsidie voor jonge landbouwers is speciaal in het leven geroepen om innovatie, verduurzaming en ontwikkeling in de agrarische sector extra te stimuleren. Bent u niet werkzaam in de landbouw, maar wilt u toch investeren in zonnepanelen en geld terugkrijgen. Dan zijn de volgende subsidies en regelingen wellicht perfect voor u:

Afhankelijk van of u particulier of ondernemer bent gelden er verschillende voorwaarden en regels. Bekijk daarom goed of u in aanmerking komt voordat u investeert in (circulaire) zonnepanelen.

Neem contact op met APSolar

Er zijn zoveel subsidies en regelingen dat we het compleet begrijpen als u door de bomen het bos niet meer ziet. Als u nog een keer helder alles uitgelegd wilt krijgen, dan staan we voor u klaar. Bij APSolar zijn we volledig op de hoogte van de laatste veranderingen op het gebied van zonnepanelen en regels voor het aanvragen van subsidies. We helpen u graag verder.

Array